ΚΑΤΑΓΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΟΣΤΟΥ

ΚΑΤΑΓΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΟΣΤΟΥ


Σπειροειδές κάταγμα στο βραχιόνιο οστούν δεξιά
Ασθενής γυναίκα ετών 72, μετά από πτώση επί του εδάφους υπέστη εκτεταμένο σπειροειδές κάταγμα στο δεξιό βραχιόνιο οστούν.

Αρχικά αντιμετωπίστηκε με γύψο αλλαχού. Κατά τη διάρκεια της κλινικής εξέτασης βρέθηκε έντονη παραμόρφωση του βραχίονα καθώς και αδυναμία επιτέλεσης των ανατομικών κινήσεων του αγκώνα.

Αποφασίστηκε άμεσα η χειρουργική αντιμετώπιση της ασθενούς η οποία περιελάμβανε την εσωτερική οστεοσύνθεση του κατάγματος με ειδική ανατομική πλάκα τιτανίου και κοχλίες.

Η μετεγχειρητική της πορεία ήταν εξαιρετική και η ανάρρωσή της σύντομη.

Aρχικά αντιμετωπίστηκε με γύψο αλλαχού. Η αντιμετώπιση με γύψο δεν αποτελεί αποδεκτή θεραπευτική προσέγγιση
διεθνώς διότι η έκταση του κατάγματος δυσκολεύει τη πώρωσή του λόγο παρεμβολής των μαλακών μορίων ανάμεσα
στα κατεαγότα άκρα του.


Eικόνες από τη χειρουργική επέμβαση.

Η χρησιμοποίηση ειδικής ανατομικής πλάκας από κράμα τιτανίου και κοχλίες
προσφέρουν ανάταξη του κατάγματος με απόλυτη σταθεροποίηση αυτού έτσι ώστε η ασθενής να μπορεί να κουνά τον ώμο
και τον αγκώνα από τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες.


Aκτινολογική απεικόνιση του βραχιονίου οστού μετά τη χειρουργική επέμβαση. Το κάταγμα έχει αναταχθεί και
σταθεροποιηθεί πλήρως.


Τρία χρόνια μετά την χειρουργική επέμβαση.  Η ασθενής έχει απολύτως φυσιολογική λειτουργική ικανότητα του δεξιού άνω άκρου.